Tuesday, January 28th, 2020

Phản hồi (3 phản hồi) | Gửi một phản hồi


 1. Minh Toàn
  17/10/2009

  Đã từng đến Hội An, Hội An về ban đêm trông rất hay.

  Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 1

 2. Mình chưa đến bao giờ nhưng qua hình ảnh thì rất muốn đến thử.

  Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0


 3. Linh Hà Nội
  22/11/2009

  Hội An đẹp thiệt, có nét gì đó củng giống một số khu phố cổ ở Hà Nội

  Like or Dislike: Thumb up 3 Thumb down 0

Gửi phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });